Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.

 
Hogyan keltse fel kamaszodó Gyermeke
érdeklődését a tanulás iránt? Gyermeke 6. osztályba lépett, és egyre makacsabb, ha a tanulásról van szó?
Inkább a haverokkal lógna, minthogy elkészítse a házi feladatát?
 Szinte mindennaposak a tanulás miatti veszekedések?

Ennek vége!

A Turbó oktatócsomaggal Gyermeke rájön,
hogy a tanulás nem is olyan unalmas és egyhangú,
mint ahogy azt gondolta!

Próbálja ki a csomagban lévő DVD-ket,
és győződjön meg azok hatékonyságáról!


A magyar nyelvtan alapjai
10 éves kortól

Tanulj meg Te is helyesen írni!
8 éves kortól

Matekból Ötös
6. osztályosoknak

A fizika alapjai
11 éves kortól


egy 10 000 Ft értékű AJÁNDÉK DVD,
amelyet Ön választhat ki!Nézze meg, mit tartalmaznak
az oktatócsomagban lévő DVD-k!

 

A magyar nyelvtan alapjai
10 éves kortól

 • A magyar nyelvtan
 • A szavak
 • Az ábécé
 • A mássalhangzók kapcsolódásának törvényei
 • A szótag és szótagolás
 • A hangalak és jelentés kapcsolata
 • A magyar helyesírás alapelvei
 • A szófajok
 • Mondattan
 • Az egyszerű mondat részei
 • Mondatelemzés
 • A szóösszetétel és fajtái
 • Az összetett mondatok
 • Határozói mellékmondatok
 • Jelzői mellékmondatok
 • Sajátos jelentéstartalmú mellék-mondatok
 • Mondatrend
 • Többszörösen összetett mondatok
 • Szóképzés
 • Ragok
 • Jelek
 • Toldalékok sorrendje
 • 1030 gyakorlófeladat

Tanulj meg Te is helyesen írni!
8 éves kortól

 • Az ábécé (magánhangzók, mássalhangzók)
 • Betűrendbe sorolás
 • Helyesírásunk alapelvei (Kiejtés szerinti, Szóelemző, Egyszerűsítő és Hagyomány szerinti írásmód)
 • A kezdőbetűk (kis és nagy kezdőbetűk)
 • Tulajdonnevek írása (személy-nevek, állatnevek, csillagnevek, márkanevek, földrajzi nevek, intézménynevek, címek, kitün-tetések és díjak)
 • A tulajdonnevek köznevesülése
 • A különírás és az egybeírás
 • Szóismétlések, ikerszók, igekötős igék írása
 • Az elválasztás
 • Írásjelek használata (mondatok végén, tagmondatok között, mondatrészek között)
 • Számok írása
 • Keltezés
 • Rövidítések
 • Mozaikszók
 • Minden témakör végén gyakorló-feladatok

Matekból Ötös
6. osztályosoknak

 • Összefoglaló a műveletekről
 • Számok és műveletek, százalék-számítás
 • Hatványozás
 • Racionális számok
 • Törtek, tizedes törtek
 • Műveletek törtekkel
 • Geometriai alapok
 • Merőleges és párhuzamos egyenes szerkesztése
 • Szögek fajtái
 • Geometriai alakzatok
 • Sokszögek
 • Háromszögek, Négyszögek, Kör
 • Szerkesztés (szögmásolás, szögfelezés)
 • Térbeli alakzatok helyzete
 • Sík és egyenes
 • Pont és sík távolsága
 • Tengelyes tükrözés
 • Egybevágó alakzatok és tenge-lyesen tükrös alakzatok
 • Szabályos testek
 • Egyenlő szárú háromszögek
 • Tengelyesen szimmetrikus négyszögek
 • Húrtrapéz, deltoid, rombusz
 • Függvények
 • Egyenes és fordított arányosság
 • Számelmélet, oszthatóság
 • Egyenletek megoldása
 • Szöveges feladatok
 • Minden témakör végén gyakorló-feladatok

A fizika alapjai
11 éves kortól

 • A fizika helye a tudományok között
 • Alap fizikai fogalmak (halmaz-állapotok fajtái, diffúzió)
 • Halmazállapot-változás (olvadás, fagyás, forrás, lecsapódás, párolgás, szublimáció)
 • Fizikai mennyiségek (tömeg, idő, hosszúság, hőmérséklet, terület, térfogat, anyagmennyiség)
 • Kölcsönhatások (gravitációs, elektromos, mágneses, mecha-nikai, termikus, kémiai)
 • Sebesség
 • Gyorsulás
 • Erőhatás
 • Az erő
 • Erőfajták
 • Erő-ellenerő
 • Hatás-ellenhatás törvénye
 • Tartóerő, eredőerő
 • Tehetetlenség és tömeg
 • Sűrűség
 • Energia, munka, hő
 • Energiamegmaradás törvénye
 • A munka kiszámítása
 • Minden témakör végén gyakorló-feladatok
  Nézze meg ezt a videót, amelyben bemutatom Önnek
A fizika alapjai DVD használatát!
Get the Flash Player to see this player.


Az ajándék DVD-t az alábbi oktatóprogramok közül választhatja ki:


Tegye játékossá Gyermeke számára a tanulást
a Turbó oktatócsomaggal!

RENDELJE MEG MOST!


 
100%-os pénzvisszafizetési garancia!

Ha Ön úgy gondolja, hogy a Turbó oktatócsomag semmit nem segített Gyermekének a tanulásban, akkor visszafizetjük az árát, amennyiben a kézhezvételtől számított 30 napon belül visszaküldi a terméket címünkre.
 
KémiaKapcsolatRendelje meg!InformációAdatvédelmi nyilatkozat
 
 
 
Oldaltérkép